Union4U, de Verpleegkundigen en Zorgverleners Unie heeft u nodig om voor ons te zorgen!

Union4U werd geboren uit de wil van een kleine groep vrijwilligers die allemaal werkzaam zijn in de gezondheidssector. Deze Covid 19-crisis heeft aangetoond dat het tijd is dat verpleegkundigen en verplegers worden gezien als belangrijke spelers in ons gezondheidssysteem.


Manifest voor de attractiviteit van de beoefenaars van de verpleegkunde in België « Zorgkundigen & Verpleegkundigen » Attractitiveitsplan van Union4U tegen 2030

Lees and Download


Voor alle vragen omtrent UNION4U of bij problemen om u aan te sluiten blijven wij ter uwer beschikking:

secretariaat@union4u.be

Graag spreken we samen met U af


Op 12 mei, de Internationale Dag van de Verpleging, overhandigde Union4U haar "Manifest voor de aantrekkelijkheid van verpleegkundigen in België - Verpleegkundigen en zorgkundigen - Union4U aantrekkelijkheidplan voor 2030" aan de kabinetschef van Eerste Minister Alexander De Croo in de Wetstraat 16. Dit was onze eerste grote stap.
 

Wij hebben het Manifest ook voorgesteld aan het kabinet van de verschillende ministers van Volksgezondheid en aan de ruimere groep politiek verantwoordelijken en betrokkenen.
Bij deze gelegenheid hebben wij een ultimatum gesteld:  voor het einde van de parlementaire zitting eisen wij concrete vooruitgang met betrekking tot twee van onze belangrijkste eisen: betere verloning en erkenning als zwaar beroep.
 

Op zondag 20 juni hebben wij in Brussel een manifestatie georganiseerd onder de titel "Let's take care of health", die de gelegenheid bood om luid en duidelijk onze verwachtingen kenbaar te maken, maar ook om samen na te denken over toekomstige vormen van actie. Wij verzoeken u deze beweging voort te zetten tot het begin van de zittingsperiode van het Parlement.

 
Genoeg beloftes, we willen nu actie! We zullen niet opgeven.


Zo niet, dan zullen wij hardere posities innemen zodra de nieuwe zittingsperiode begint.
U zult ten gepaste tijde van deze acties op de hoogte worden gebracht.

Wat is onze missie?

Het verdedigen van de beoefenaars van de verpleegkunde, in het bijzonder door de bescherming van hun sociale verworvenheden, het verbeteren van hun arbeidsomstandigheden, het vertegenwoordigen van alle werknemers op het niveau van alle besluitvormingsorganen en het bevorderen van de opleiding en de deskundigheid op het gebied van de verpleegkunde.

Union4U zet zich in voor het waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit van de zorg voor de bevolking.Wat is onze visie?

Kwaliteitszorg ten dienste van de gemeenschap door gediplomeerde verpleegkundigen en verpleegassistenten, investeren in hun missie en het vinden van de voorwaarden van welzijn en veiligheid bij de uitoefening van hun verpleegkunde.

Om ons project uit te voeren, beroepen en vertrouwen we op onze vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en creativiteit.
Onze onafhankelijkheid, onze kracht en onze wil om ons te versterken in onze missies. Union4U heeft je nodig om te groeien en te ontwikkelen.
Union4U heeft u nodig zodat onze toekomst en die van onze patiënten samen beter wordt.
Hoe zijn we van plan om voor u te werken?

Wij waarderen de meningen van onze leden en steunen manieren om vooruit te komen in een cultuur van co-creatie van onze gemeenschappelijke toekomst voor goede werkomstandigheden in overeenstemming met de wetgeving en de evolutie daarvan.

We zullen nauw samenwerken met alle beroepsverenigingen. Zij spelen immers een belangrijke rol in het onderzoek, de kennis van het beroep en in het nauwe contact met hun leden en hun moeilijkheden.
Wij vinden het ook belangrijk om zij aan zij te werken met de bestaande sociale partners om de krachten te bundelen in dezelfde strijd: het welzijn van de werknemers en een efficiënt gezondheidssysteem voor onze burgers.
Te lang hebben we het gevoel gehad dat we werden vergeten door de verschillende overheidsinstellingen, ziekenhuisinstellingen en sociale partners...

Onze drie strijden voor een betere toekomst

Er is veel strijd nodig om onze werkomstandigheden te verbeteren en om onze patiënten het beste te kunnen bieden.

Zwaar beroep

De erkenning als zwaar beroep lijkt ons duidelijk.

De nationale pensioencommissie heeft op 12/09/2016 de criteria vastgesteld.

Ondanks verschillende politieke toezeggingen en beloften is er niets gebeurd.

We moeten het proces "omdraaien" en de pensioenbonus krijgen die de zorgverleners verschuldigd zijn.

Onze vertegenwoordiging

IFIC heeft in samenwerking met de sociale partners nieuwe functieclassificaties ontwikkeld

Elke functiebeschrijving is genomen volgens criteria die onregelmatige prestaties uitsluiten!

De IFIC-methodologie heeft geleid tot de afschaffing van de BBT/BBK-premies voor geregistreerde gespecialiseerde verpleegkundigen na 01/09/2018. Ook openbare ziekenhuizen zullen aan dezelfde logica worden onderworpen. Wij verwerpen deze devaluatie van titels en kwalificaties!

Onze representativiteit

Het beroep van verpleegkundige is vertegenwoordigd in verschillende organen binnen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Het gewicht van deze vertegenwoordiging moet worden verhoogd voor een grotere efficiëntie.

De adviezen aan de ministers van Volksgezondheid, die vandaag de dag een adviserend karakter hebben, zouden gebaat zijn bij een bindend karakter. Onze nieuwe verpleegkundigenvakbond sluit aan bij de medische vakbonden die specifiek de belangen van hun leden verdedigen.

Nooit meer zullen we worden vergeten, men zal niet alleen luisteren maar we zullen ook gehoord worden!

Vul het onderstaande formulier in voordat u een overboeking doet