Aanmeldingsformulier

Het lidmaatschapsgeld wordt halfjaarlijks betaald voor een bedrag van 48 euro of jaarlijks voor een bedrag van 96 euro, ongeacht de jobtime die u werkt.

Er zijn verschillende betaalwijzen mogelijk: bancontact, Visa of bestendige bankopdracht. Na 6 maanden lidmaatschap bieden wij u de volgende diensten aan:

- Tussenkomst van een derde partij in geval van conflicten of problemen met uw werkgever, de ziekenfondsverzekering of andere instellingen;
- Juridische bijstand;
- Een antwoord op uw vragen.

Wegens haar streven naar autonomie ontvangt Union4u geen overheidstegemoetkoming hiervoor. Wij kunnen dan ook geen werkloosheidsuitkeringen, stakingsuitkeringen of vakbondspremies uitbetalen


Gelieve het onderstaande formulier in te vullen alvorens een overschrijving te doen