06 september 2021: Oproep tot staking en nationale bijeenkomst van personeel uit de gezondheidszorg

HIER IS ONZE LIJST VOOR HET NIEUWE SCHOOL en WERK -JAAR gericht aan DE HEER VANDENBROUCKE

Het in juni door het verpleegkundig personeel gelanceerde SOS –signaal heeft blijkbaar nog geen weerklank gevonden bij onze beleidsmakers. Daarom organiseert Union4U, ter ondersteuning van het ziekenhuiscollectief M.P.A.I. (Mouvement des praticiens de l'Art Infirmier), op maandag 6 september twee gezamenlijke acties om de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, de heer Frank Vandenbroucke, onze lijst voor het nieuwe schooljaar aan te bieden en hem te herinneren aan het SOS van de gezondheidszorgwerkers in nood !
 
De heer Vandenbroucke heeft kunnen genieten van zijn vakantie en van een welverdiende rust, het is nu tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar !  Het verpleegkundig personeel, als goede leerkracht, hebben hun lijst opgesteld en zijn van plan deze aan hem voor te leggen.
 
  1. Door middel van een Nationale bijeenkomst op 6 september in Brussel: verzamelen om 11 uur bij de Carrefour de l'Europe (Centraal Station), gevolgd door een collectieve mars naar de Wetstraat richting het kantoor van de Minister van Volksgezondheid waar we opnieuw onze menselijke SOS zullen vormen om opnieuw de aandacht te vestigen op de benarde situatie van het verpleegkundig personeel. We zullen ook onze lijst met eisen en verzoeken van het verpleegkundig personeel indienen.
 
  1. Ter ondersteuning van deze manifestatie zullen ook de verpleegkundigen en zorgkundigen die op de werkvloer aanwezig zijn, om de organisatie van de zorg zo weinig mogelijk te verstoren, dit SOS vormen in ziekenhuizen en zorginstellingen in het hele land. Dit zal samenvallen met de ontmoeting met onze minister. Wij rekenen op u om ons SOS en onze lijst van eisen door te geven.
Inderdaad, zoals Thierry Lothaire, oprichter en voorzitter van Union4U, ons eraan herinnert
"Deze beweging is ingegeven door de verslechtering van de arbeidsomstandigheden en het behoud van de beroepsrechten van verpleegkundigen, met name de erkenning van de kwalificaties van onze leden. De geringe aantrekkelijkheid van het beroep heeft ook ernstige gevolgen voor de dagelijkse uitoefening van ons werk en zet het personeel onder steeds terugkerende en ondraaglijke druk".
 
Wij eisen:
- Dat de politieke wereld onze S.O.S. hoort en er rekening mee houdt. Het is tijd om ons niet langer te miskennen, onze stem telt en is belangrijk, we blijven niet zwijgen.
- De erkenning van ons beroep als zwaar beroep.
- De opwaardering en erkenning van onze beroepen en deskundigheid met, onder meer, de herziening van de classificatie van IF-IC-functies, de opheffing van discriminatie en de aanpassing van de schalen.
- Een verhoging van onze personeelsbezetting, omdat de overbelasting van het werk ondraaglijk is en blijft en niet alleen de kwaliteit van de patiëntenzorg in de weg staat, maar ook het verpleegkundig en zorgkundig personeel in gevaar brengt.
 
Wij zijn "essentieel" voor een gezonde samenleving, het wordt tijd dat onze politici naar ons kijken, naar ons luisteren, ons aanhoren en tegemoetkomen, ook voor wat betreft onze kwalificaties en competetenties om onze leden te respecteren.

 

 

het Union4U -team

 


Deel op: