Ter attentie van de heer Pierre-Yves Dermagne

Ter attentie van de heer Pierre-Yves Dermagne, Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Arbeid

Goedemorgen,Heer Minister,

Zoals alle andere ministers van de federale regering ontvangt u sinds enkele maanden ter informatie de talrijke eisen van de Belgische Autonome Vakbond voor beoefenaars van de Verpleegkunde - Union4U, die de verpleegkundigen en zorgkundigen van het land vertegenwoordigt.

Door verschillende solidariteitsacties in ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook naar aanleiding van de betoging van 6 september in Brussel, spreekt het nieuws voor ons en over ons, de beoefenaars van de verpleegkunde.

Het is tijd om een krachtig gebaar van appeasement te geven aan onze beroepsgroep, die sterk is van meer dan 250.000 actieve beroepsbeoefenaren, en die concreet dreigt te imploderen, zelfs te exploderen!

In aanvulling op de traditionele vakbonden, laat onze expertise met betrekking tot de specifieke kenmerken van het vakgebied, wat het ook is (ziekenhuizen, MR/MRS, gevangenissen, onderwijs, structuren voor gehandicapten, medische tehuizen, thuiszorg, ...) ons toe om legitiem te zijn met betrekking tot onze eisen betreffende aantrekkelijkheid en meer in het bijzonder de erkenning van de zwaarte gedurende de hele loopbaan, inclusief voor het pensioen van de beoefenaars van de verpleegkundige kunst.

Wij verzoeken u derhalve ons ofwel op te nemen in de vergaderingen met de andere sociale partners, aangezien wij specifiek alle verpleegkundigen (zorgkundigen en verplegers) verdedigen en vertegenwoordigen, ofwel ons afzonderlijk te ontvangen.

Kunt u bevestigen dat wij, als beroepsdeskundigen, aan de tafel zullen worden uitgenodigd?

Wij staan aan uw kant, mijnheer de Minister, om een oplossing te vinden voor dit giftige klimaat, voor het reële en steeds terugkerende leed van de zorgverstrekkers en voor dit conflict dat met de dag toeneemt.

In bijlage vindt u, in twee talen, ons "Manifest voor de aantrekkelijkheid van verpleegkundigen - Union4U attractiviteitsplan voor 2030" alsook de brieven, specifiek over de erkenning van de hardheid, gericht aan de heer Alexander De Croo, Eerste Minister, en aan de Heer Frank VandenBroucke, Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken.

Wij staan ter uwer beschikking voor alle verdere inlichtingen en hopen, namens het beroep van verpleegkundige, dat u op ons verzoek zult ingaan.

Namens Union4U,

Thierry Lothaire,
President
Deel op: