Organigraam Union4u
Doe mee aan uw toekomst

Tijdens de Algemene Vergadering op 3 december hebben wij ons organisatieschema gepresenteerd. Union4U is een "participatieve" vakbond. Dit organisatieschema is bedoeld om dit te verduidelijken. Er is geen piramidale hiërarchie. Elke tak is even belangrijk als de andere en werkt autonoom en met deskundigheid op zijn vakgebied of locatie.
In het organigram :
-       kan je situeren in de kaders waar het inhoudelijke werk wordt gedaan, 
-       de cirkels zijn de ondersteunende takken.
Sluit je aan bij een of meer van deze "antennes"!
Als één (of meer) van deze "antennes" op u van toepassing is (met uitzondering van de bureau, de AV en het secretariaat), nodigt Union4U u uit zich aan te sluiten om deel te nemen met de tijd en mogelijkheden waarbinnen u beschikbaar kan en wenst te zijn.
Per antenne zal in de groep (onder elkaar) één woordvoerder worden aangewezen, die automatisch deel uitmaakt van de raad.
Wij willen bewust geen opgelegde werkingswijze voor deze antennes voorstellen. Het is immers aan de leden om te beslissen over de meest geschikte manier van functioneren. Niettemin vragen wij dat elk lid van een tak er naar behoren in investeert en dat de interne werking naar het beeld van onze vereniging is, d.w.z. "participatief".
Vergeet ook niet dat elk lid dat een functie uitoefent, in volgorde van bijdrage wordt gesitueerd.  Deelname is vrijwillig en onbetaald, net als voor het hele Union4U-team.
Aarzel niet om ons uw opmerkingen, suggesties of aanmeldingen te doen per mail aan ons secretariaat op het volgende e-mailadres: secretariat@union4u.be.
Samen staan we sterker! Sluit u bij ons en uw collega's aan!

Het Union4U team

Samenstelling van sectoren:

Algemene Vergadering: conseil-admin@union4u.be

 • Mr T.  Lothaire (Président) ;

 • Mr G. Beerden ( Vice-Président NL) ;

 • Mr G. Mestag ( Vice-Président FR) ;

 • Mme A.  Dalla Valle ;

 • Mr J. Lada ;

 • Mr Y. Mengal ;

 • Mr Y. Ruelle ;

 • Mr P. Ennafla ; 

 • Mme M. Bourguignon ;

 • Mme M. Soupeaux ;

 • Mme J. Casano ;

 • Mr K. Devergnies;

 • Mr D. Beauvois

Bureau :  bureau@union4u.be

 • Mr G. Beerden (Président) ;

 • Mr G. Mestag ( Vice-président) ;

 • Mme A. Dalla Valle ;

 • Mr J. Lada ;

 • Mr P. Enfanta

Secretariaat :  secretariaat@union4u.be

 • Mme M. Soupeaux ;

 • Mme M. Bourguignon 

Ziekenhuizen : institutionhospitaliere@union4u.be

 • Mme M. Soupeaux ;

 • Mr D. Beauvois

woonzorgcentra: mr-mrs@union4u.be

 • Mr K. Devergnies

opleidingen: enseignement@union4u.be

 • Mme J. Casano

Gezondheidzorg gemeenschappen: sante-communautaire@union4u.be

 • Mme M. Bourguignon

Thuiszorg: domicile@union4u.be

 • Mr K. Devergnies ;

 • Mr G. Mestag

Geestelijke gezonheidszorg: sante-mentale@union4u.be

Redactie-Niews : redaction@union4u.be

 • Mme C. Briclet ;

 • Mme M. Bourguignon ;

 • Mr T. Lothaire ;

 • Mr Y. Ruelle 

Communicatie:  communication@union4u.be

 • Mr G. Mestag (Porte-parole FR) ;

 • Mr G. Beerden (porte-parole NL) ;

 • Mme M. Bourguignon ;

 • Mr J. Lada ; 

Website-Informatisering-Sociale Media:  web@union4u.be

 • Mme M. Bourguignon ;

 • Mme M. Soupeaux ;

 • Mr J. Lada ;

 • Mr D. Beauvois ;

Onderzoek:  recherche@union4u.be

 • Mr Y. Mengal

Planning  :  actions@union4u.be

 • Mr G. Mestag ;

 • Mr K. Devergnies

Contacten:  lobby@union4u.be

 • Mr T. Lothaire ;

 • Mr J. Lada ;

 • Mr G. Mestag 

 Juridisch: juridique@union4u.be

 • Mme A. Dalla Valle ;

 • Mr Y. Ruelle ;

 • Mr S. Bovy;

Archief-Pers:  archivage@union4u.be

 • Mr Y. Ruelle ;

 • Mr Y. Mengal

 Boekhouding:  finance@union4u.be

 • Mme M. Soupeaux ;

 • Mme M. Bourguignon

Aanwervingen-Ledenbeheer: recrutement@union4u.be

 • Mme J. Casano


Deel op: