Vragen en antwoorden

Wie zijn jullie?

We zijn allemaal Verpleegkundigen met verschillende achtergronden: WZC’s, Ziekenhuizen, Thuiszorg... Wie anders dan Verpleegkundigen en Verzorgenden kunnen beter onze eigen belangen verdedigen. Ons oprichtingsteam is bovendien versterkt met uit een advocaat die ons begeleidt en ons helpt bij alle juridische en sociale zaken.

Worden jullie hiervoor vergoed?

We worden momenteel niet betaald. We zullen deze situatie later herbekijken Door de wil van deze groep verpleegkundigen, die staan te popelen om de gevestigde limieten in vraag te stellen en al enkele jaren de wil hebben om verpleegkundigen te hergroeperen. Deze noodzaak is sterk aangetoond door de huidige gezondheidscrisis van Covid 19 en is hierdoor vandaag de dag een noodzaak geworden.

Hoe is Union4U geboren?

Door de wil van deze groep verpleegkundigen die we zijn, staan we te popelen om de vastgestelde grenzen op te schudden en de wil te hebben om te hergroeperen voor een paar jaar. Deze noodzaak is sterk aangetoond door de gezondheidscrisis van Covid 19 en is vandaag de dag een noodzaak geworden.

Hoe ben je van plan om een plekje rond de tafel te krijgen? Hoe bent u van plan ons te verdedigen?

Het is essentieel om een plaats te hebben in alle besluitvormingsorganen. Om dit te realiseren is het essentieel dat een groot aantal van ons lid wordt van Union4U. Wij zijn met 300.000 verpleegkundigen, verpleegassistenten en zorgkundigen in heel België. Om gehoord te worden en te kunnen samenwerken, moeten we ons allemaal verenigen. We zullen ons ook baseren op bewezen feiten en niet op dogma's van welke aard dan ook; daarom vonden we het essentieel om een onderzoekscentrum op te zetten dat ons betrouwbare cijfers en indicatoren kan leveren.

Waarom Union4U eerder dan andere vakbonden?

We zijn complementair en specifiek. Onze primaire doelstelling is het verdedigen van Verpleegkundigen, Verpleegassistenten en Zorgkundigen. Ons beroep heeft specifieke bijzonderheden die adequate aandacht vereist. We hebben belangrijke verantwoordelijkheden en expertise die ondergewaardeerd zijn. Net zoals wat de politie, piloten, treinbestuurders… betreft, zijn wij van mening dat een alternatieve verpleegkundige unie noodzakelijk is om aan al deze specifieke behoeften tegemoet te komen.

Is er een juridische verdediging voorzien?

Ja, maar je moet wel al 6 maanden bijdrage hebben betaald.

Zal er vast personeel in de ziekenhuizen zijn? Zal Union4U aanwezig zijn in het EC en het comité van veiligheid

Onze prioritaire doelstelling is om ons beroep te vertegenwoordigen op alle niveaus van de macht en de besluitvorming en dus ook in de ziekenhuizen in het EC en Comité van veiligheid. Dit vergt tijd maar is vooral ook afhankelijk van een groot aantal leden. Het is belangrijk te beseffen dat we overduidelijk een werknemers meerderheid in de non-profit sector zijn, dus het zal onmogelijk zijn om niet meer geraadpleegd te worden als onze vakbond een aanzienlijk aantal leden heeft. Dat is onze kracht!

Hoe kunnen we contact opnemen met iemand van Union4u?

Per e-mail (info@Union4u.be), per telefoon zodra onze vereniging levensvatbaar is (of van zodra we een secretaresse hebben aangeworven) of via onze website www.Union4U.be.

Wie heeft je gefinancierd?

Gelukkig hebben we kunnen rekenen op de hulp van de FNIB. Zonder hen hadden we Union4U niet kunnen starten. Om onze autonomie te respecteren, zorgen we er uiteraard voor dat het geld dat we van hen ontvangen, volledig aan hen wordt terugbetaald zodra de unie van start gaat, dat wil zeggen aan het einde van de crowdfunding.Wij verzekeren u een totale transparantie, elke persoon die dit wenst zal de rekeningen kunnen raadplegen via onze website.

Is dat niet te corporatief?

We kunnen inderdaad zeggen dat onze vakbond "Union4U" corporatistisch is. Onze autonome, pluralistische en apolitieke vereniging heeft tot doel de beoefenaars van de Belgische Verpleegkundige (verpleegkundigen en verplegend personeel) te verdedigen. Union4U wordt beheerd door verpleegkundigen voor verpleegkundigen. Wie kan per slot van rekening beter dan wijzelf ons beroep verdedigen?

Dus u bent van plan om de andere beroepen in de non-profit sector te negeren ?

De traditionele sectorale vakbonden zijn in wezen efficiënt in het verdedigen van de non-profit sector, en alle betrokken sectoren samen. Ze verwaarlozen ons verpleegkundigen hierbij vaak, door onthouding, omdat ze ons integreren in een zeer brede sector die dezelfde verdediging voor alle professionals in de betrokken sectoren als geheel bevordert, zonder rekening te houden met onze specificiteit.

Een van de redenen die vaak worden aangehaald is dat het gemakkelijker is om een gezondheidsberoep te ondersteunen waarvan de vraag naar een beperkt aantal zorgverleners minder invloed heeft op de financiering en de kosten van de gezondheidszorg; de verpleegkundigen vormen veruit de grootste beroepsgroep in de gezondheidszorg (meer dan 210.000 verpleegkundigen en 120.000 ingeschreven verpleegstersassistenten en zorgkundigen, waarvan bijna 70% in de zorgsector - overgenomen van de FOD Volksgezondheid - Planningscommissie voor Medische Diensten - Verpleging 2017 en 2018).

Je zult niet in staat zijn om te gaan staken, dus hoe kun je vechten?

Er zijn nog veel meer wapens voor ons te laten horen. Er zijn zoveel stakingen geweest die tot niets hebben geleid! Is dit nog steeds de juiste manier om ons te laten horen?