image reglement

U kan zich inschrijven via een secretariaat van UNION4U of via de internetsite www.UNION4U.be

Indien uw inschrijving in orde is, ontvanht u hiervan bevestiging via mail of brief.

U lidmaatschap begint de eerste dag van de maand wanneer u uw bijdrage betaald.

U kan uw bijdrage storten halfjaarlijks (48euros/6 maand) of jaarlijks (96euro/jaar) via bancontact, Visa, overdracht of domiciliering.

U moet UNION4U zo snel mogelijk verwittigen bij elke wijziging (adres, releningnummer, persoonsgegevens, burgerlijke staat, werkstatus, … ). Dit kan via telefoon, mail of brief.

Een lidmaatsbijdrage moet betaald worden voor elke maand dat u lid bent.

U kan maar gebruik maken van al onze diensten indien u in regel bent met het betalen van het lidgeld.

Als UNION4U :

  • Moet tussenkomen met een derde (werkgever, sluitingsfonds,…) en dit vanaf het begin van uw lidmaatschap, dient u eerst zes maand lidmaatschap te betalen.
  • Indien u enkel informtie nodig hebt is een eerste betaling of domiciliering voldoende maar wel nodig.

U geeft toelating aan UNION4U om bijdragen in het houden op de verschuldigde bedragen tot de maand waarin u bepaalde diensten aanvraagt of rechten uitoefent.

U kan uiteraard maar gebruik maken van de diensten en voordelen van UNION4U indien de maandelijkse bijdragen betaald zijn.

Om gebruik te kunnen maken van een juridische bijstand voor de arbeidsrechtbank of op uw werk in geval van een bemiddelingsprocedure met de werkgever, geldt er een wachttijd van zes maanden.

De leden die gedurende zes maand hun bijdrage niet betaald hebben worden beschouwd als ontslagnemend. Dit betekent dat u automatisch zal geschrapt worden en alle rechten zult verliezen. Om deze verwijdering te annuleren kan u alle achterstallige lidmaatschapsbijdragen betalen voor een periode van maximum twaalf maanden.

U kan enkel een einde maken aan uw lidmaatschap per mail of brief. U zal geen lid meer zijn vanaf de maand volgend op uw aanvraag. U dient uw bijdrage te betalen tot en met de maand van uw aanvraag om u als lid te schrappen, wat per brief al bevestigd worden.

Elke aanvraag tot wijziging of uitschrijven moet bij ons toekomen voor de 20e van de maand zodat we het administratief luik kunnen afsluiten voor het begin van de volgende maand.

Elke uittreding via een SEPA-mandaat brengt een kost van 25 euro aan administratieve kosten met zich mee.

In het geval een een indexatie van het lidgeld zullen de leden die al betaald hebben pas vanaf de volgende maand deze moeten betalen.

UNION4U behoud het recht om het reglement te herzien en aan te passen in functie van beslissingen genomen door het nationaal bureau.