Ter attentie van de heer Alexander De Croo

Brussel, 18 april 2021.Brussel, 18 april 2021.

Ter attentie van de heer Alexander DE CROO, Eerste Minister Wetstraat 16 1000 Brussel

Dhr. Eerste Minister,
Betreffende: verzoek om ons verzoek "Erkenning van de verpleegkunde als een zwaar beroep" op te nemen in het openbaar debat in het federale parlement.

In vervolg op mijn brief van 17 februari 2021, schrijf ik u namens Union4U, de Belgische Autonome Unie van Verpleegkundigen, om te vragen dat het verzoek tot erkenning van de verpleegkunde als "zwaar beroep" wordt opgenomen in het openbaar debat in het federale parlement.

In België heeft het Nationaal Comité voor Pensioenen (CNP) in 2016 criteria voor moeizaamheid vastgesteld. In dit kader cumuleren verpleegkundigen de vier criteria die wettelijk vereist zijn om hun beroep als "zwaar" te kwalificeren, namelijk:

1) De zwaarte van de werkomstandigheden als gevolg van fysieke beperkingen in verband met de fysieke belasting en de werkomgeving ;

2) De moeilijkheid van de organisatie van het werk;

3) De ontberingen als gevolg van de grote veiligheidsrisico's;

4) geestelijke of emotionele moeilijkheden.

Salarissen die geen rekening houden met de vereiste verantwoordelijkheden en deskundigheid, alsmede de voortdurende toename van de werklast, hebben immers gevolgen voor de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten, en veroorzaken reëel fysiek, psychisch en emotioneel leed, hetgeen ertoe leidt dat men in de loop van de loopbaan afziet van een beroep of dat dit nobele beroep voor jongeren minder aantrekkelijk wordt.

Wij hopen dat deze derde golf van de gezondheidscrisis "COVID-19" heeft aangetoond dat deze eis van de verpleegkundigen volkomen legitiem is en wordt ondersteund door meer dan overtuigende verslagen uit het veld.

Uit verschillende recente nationale en internationale studies over de situatie waarin verpleegkundigen zich dagelijks bevinden, blijkt dat deze een negatieve invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid (stress, pijn, spier- en skeletaandoeningen, spijsverterings- en slaapstoornissen, enz.), hun privéleven (verlies van motivatie, verarming van sociale contacten, echtscheidingen, enz.), hun welzijn en de kwaliteit van hun werk (veiligheid van patiënten, teamgeest, geweld tegen verpleegkundigen, plezier in het werk, beroepsmatige overbelasting, emotionele en administratieve overbelasting, enz.) Terwijl de professionele druk al vele jaren zeer hoog was, raken verpleegkundigen vandaag op het terrein uitgeput, voelen zich verraden, veracht, onderbemand ten overstaan van een werkdruk en duidelijke psychosociale en emotionele risico's die voortdurend toenemen, wanhopig en ... verlaten het beroep!

Ook hebben we op 17 februari in ons land een grote openbare petitie in twee talen gelanceerd over de urgentie van de erkenning van het beroep van verpleegkundige als "moeilijk beroep"; deze petitie, die nog steeds loopt, heeft al 13 000 handtekeningen en meer dan 53 000 shares op Facebook verzameld:

https://www.petities.com/het_beroep_van_verpleegkundige_erkennen_als_een_zwaar beroep
https://www.petitionenligne.be/pour reconnaitre_la_profession_infirmiere_en_metier_penible

Wat voor bewijs kunnen we nog meer leveren om eindelijk "gehoord, gehoord en erkend" te worden? Een goed behandelde zorgverlener is een goed behandelde patiënt!

Na het applaus op het balkon van de lente van 2020, dat nu is weggeëbd, en de politieke beloften die zijn gemediatiseerd en niet nagekomen, is het meer dan tijd dat onze bevoegde autoriteiten de erkenning van de sleur van ons beroep van verpleegkundige legaliseren. Het is absoluut noodzakelijk de beoefenaars van de Verplegingskunst op hun juiste waarde te schatten, hun beroep te herwaarderen en het in de toekomst aantrekkelijker te maken om de toenemende desinteresse van jongeren voor deze opleidingen een halt toe te roepen. Daartoe werken wij aan een Manifest van Union4U over de aantrekkelijkheid van verpleegkundigen, dat wij u binnenkort zullen voorleggen.

Ter herinnering vindt u hierbij het uitvoerige betoog van 17 februari 2021, in twee talen, over ons verzoek.

In de verwachting, enerzijds, van een gunstige reactie op ons verzoek om ons verzoek "Erkenning van de verpleegkunde als een zwaar beroep" op te nemen in het openbaar debat in het federale parlement en, anderzijds, van de wens u en uw bevoegde ministers in de nabije toekomst te ontmoeten, verzoek ik u, Mijnheer de Eerste Minister, Geachte Heer De Croo, de verzekering van mijn volledige medewerking en mijn zeer eerbiedige groeten te ontvangen.

Namens Union4U,

Thierry Lothaire,
President van Union4U
Ter attentie van de heer Alexander DE CROO, Eerste Minister Wetstraat 16 1000 Brussel

Dhr. Eerste Minister,
Betreffende: verzoek om ons verzoek "Erkenning van de verpleegkunde als een zwaar beroep" op te nemen in het openbaar debat in het federale parlement.

In vervolg op mijn brief van 17 februari 2021, schrijf ik u namens Union4U, de Belgische Autonome Unie van Verpleegkundigen, om te vragen dat het verzoek tot erkenning van de verpleegkunde als "zwaar beroep" wordt opgenomen in het openbaar debat in het federale parlement.

In België heeft het Nationaal Comité voor Pensioenen (CNP) in 2016 criteria voor moeizaamheid vastgesteld. In dit kader cumuleren verpleegkundigen de vier criteria die wettelijk vereist zijn om hun beroep als "zwaar" te kwalificeren, namelijk:

1) De zwaarte van de werkomstandigheden als gevolg van fysieke beperkingen in verband met de fysieke belasting en de werkomgeving ;

2) De moeilijkheid van de organisatie van het werk;

3) De ontberingen als gevolg van de grote veiligheidsrisico's;

4) geestelijke of emotionele moeilijkheden.

Salarissen die geen rekening houden met de vereiste verantwoordelijkheden en deskundigheid, alsmede de voortdurende toename van de werklast, hebben immers gevolgen voor de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten, en veroorzaken reëel fysiek, psychisch en emotioneel leed, hetgeen ertoe leidt dat men in de loop van de loopbaan afziet van een beroep of dat dit nobele beroep voor jongeren minder aantrekkelijk wordt.

Wij hopen dat deze derde golf van de gezondheidscrisis "COVID-19" heeft aangetoond dat deze eis van de verpleegkundigen volkomen legitiem is en wordt ondersteund door meer dan overtuigende verslagen uit het veld.

Uit verschillende recente nationale en internationale studies over de situatie waarin verpleegkundigen zich dagelijks bevinden, blijkt dat deze een negatieve invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid (stress, pijn, spier- en skeletaandoeningen, spijsverterings- en slaapstoornissen, enz.), hun privéleven (verlies van motivatie, verarming van sociale contacten, echtscheidingen, enz.), hun welzijn en de kwaliteit van hun werk (veiligheid van patiënten, teamgeest, geweld tegen verpleegkundigen, plezier in het werk, beroepsmatige overbelasting, emotionele en administratieve overbelasting, enz.) Terwijl de professionele druk al vele jaren zeer hoog was, raken verpleegkundigen vandaag op het terrein uitgeput, voelen zich verraden, veracht, onderbemand ten overstaan van een werkdruk en duidelijke psychosociale en emotionele risico's die voortdurend toenemen, wanhopig en ... verlaten het beroep!

Ook hebben we op 17 februari in ons land een grote openbare petitie in twee talen gelanceerd over de urgentie van de erkenning van het beroep van verpleegkundige als "moeilijk beroep"; deze petitie, die nog steeds loopt, heeft al 13 000 handtekeningen en meer dan 53 000 shares op Facebook verzameld:

https://www.petities.com/het_beroep_van_verpleegkundige_erkennen_als_een_zwaar beroep
https://www.petitionenligne.be/pour reconnaitre_la_profession_infirmiere_en_metier_penible

Wat voor bewijs kunnen we nog meer leveren om eindelijk "gehoord, gehoord en erkend" te worden? Een goed behandelde zorgverlener is een goed behandelde patiënt!

Na het applaus op het balkon van de lente van 2020, dat nu is weggeëbd, en de politieke beloften die zijn gemediatiseerd en niet nagekomen, is het meer dan tijd dat onze bevoegde autoriteiten de erkenning van de sleur van ons beroep van verpleegkundige legaliseren. Het is absoluut noodzakelijk de beoefenaars van de Verplegingskunst op hun juiste waarde te schatten, hun beroep te herwaarderen en het in de toekomst aantrekkelijker te maken om de toenemende desinteresse van jongeren voor deze opleidingen een halt toe te roepen. Daartoe werken wij aan een Manifest van Union4U over de aantrekkelijkheid van verpleegkundigen, dat wij u binnenkort zullen voorleggen.

Ter herinnering vindt u hierbij het uitvoerige betoog van 17 februari 2021, in twee talen, over ons verzoek.

In de verwachting, enerzijds, van een gunstige reactie op ons verzoek om ons verzoek "Erkenning van de verpleegkunde als een zwaar beroep" op te nemen in het openbaar debat in het federale parlement en, anderzijds, van de wens u en uw bevoegde ministers in de nabije toekomst te ontmoeten, verzoek ik u, Mijnheer de Eerste Minister, Geachte Heer De Croo, de verzekering van mijn volledige medewerking en mijn zeer eerbiedige groeten te ontvangen.

Namens Union4U,

Thierry Lothaire,
President van Union4U
Deel op: