We roepen op om 20 juni deel te nemen aan onze manifestatie.

We roepen op om 20 juni deel te nemen aan onze manifestatie.

Het is ieder van ons zijn of haar verantwoordelijkheid om te laten zien dat we niet meer willen wat velen onder ons dagelijks professioneel moeten ondergaan. 

Wij zijn gekwalificeerde en verantwoordelijke professionals die rekenen op gepaste en betere, veiligere werkomstandigheden en betere zorg voor onze patiënten.

Deze demonstratie zal ook een gelegenheid voor ons zijn om onze speerpunten opnieuw en sterker onder de aandacht te brengen:

  • NEEN, we accepteren niet dat slechts een deel van het beroep toegang heeft tot verschillende en gevarieerde bonussen omdat we allemaal in dezelfde sector werken met tekorten en in te moeilijke werkomstandigheden.Daarom willen wij een herziening van het IFIC in zijn geheel, omdat dit systeem ongelijk, willekeurig en zonder samenhang is;
  • NEEN, premies zijn niet DE oplossing! We willen een verhoging van ons brutoloon om zeker te zijn van de houdbaarheid ervan, maar ook om eindelijk toegang te krijgen tot een pensioen waarvan het bedrag redelijk zal zijn en in overeenstemming met de jaren van hard werken die we moeten doorstaan.Om nog maar te zwijgen van het feit dat het noodzakelijk is om de enorme verantwoordelijkheid die we hebben te erkennen en op ons te nemen elke keer dat we onze posities innemen.
  • JA, we vragen dat ons beroep als zwaar beroep wordt erkend;
  • JA, het is essentieel om effectief en dringend te handelen door te luisteren naar mensen op het terrein.Alleen degenen die dagelijks een hel meemaken, weten wat er moet veranderen om de veiligheid van de patiënt te waarborgen.  Union4U moet worden gehoord en deelnemen aan alle vergaderingen met betrekking tot ons beroep;
  • JA, onze patiënten zijn elke dag in gevaar en we kunnen het niet tolereren;
  • JA, de gezondheidszorg is ziek en het is hoogtijd voor verandering.

 

We houden geïnteresseerden op de hoogte over de verdere invulling van deze dag en manifestatie.  Maar noteer alvast in je agenda… de datum van 20 juni met de vermelding "ONZE verpleegkundige strijd!" . 

Met u aan onze zijde gaan we meer vooruit.

Union4U voor u, voor ons!

Deel op: