Union4U, de Verpleegkundigen en Zorgverleners Unie heeft u nodig om voor ons te zorgen!Solden in januari ? 
Liefst niet in de gezondheidszorg…

Deze periode van de 5de golf blijft ons angst inboezemen. 

Bang omdat we weten dat we nog steeds zorg zullen moeten verlenen met steeds minder personeel, weer meer zullen moeten werken, opnieuw onze reserves zullen moeten aanspreken, alweer extra middelen zullen moeten inzetten... en daarbij het gevoel blijven hebben dat we niet in staat zijn de zorg te verlenen die we willen en moeten verlenen.

De gezondheidszorg riskeert verder te verzadigen (nog meer als voorheen) en we zullen op de eerste rij beleven hoe het in vlammen opgaat (of niet). Als we deze noodfase ingaan, is vastgesteld dat covid-patiënten niet langer een prioriteit kunnen zijn.   Volgens velen een bijkomende oppervlakkige maatregel die ons gaat afleiden van de echte problemen en ons verder brengt van de echte oplossingen. 

We zouden geld hebben gekregen, heel veel geld zelfs!  Maar hoe hard we ook zoeken op de werkvloer, we kunnen het niet vinden.  Dat in schril contrast met de extra vaardigheden, inspanningen en ontberingen die men intussen van ons is gaan vragen.

Het schijnt dat er 5.000 bijkomende werkplekken gerealiseerd zijn voor extra hulp en zorg aan bed !  Maar we hebben gezocht en ze nog steeds niet gevonden.  Dit is helaas het gevolg als een beroep zo onaantrekkelijk wordt gemaakt.  De gecreëerde posten blijven leeg. Leeg ook gezien de 28.000* zorgkundigen en 20.000* verpleegkundigen die in het verleden zijn afgestudeerd en die niet in de zorg (meer) wensen te werken, de meesten van hen in gevolge de te belastende arbeidsomstandigheden.

Als sommigen zich nu niet bij ons willen aansluiten, hoe kunnen we dan degenen die hier nog wel zijn, overhalen om te blijven ?  We zijn evenzeer bezorgd over de toekomst, omdat wij de volgende generatie nog moeten motiveren. 
 "Ons beroep zou door iedereen kunnen worden uitgeoefend", zeggen ze !  Dat zeggen niet wij, maar zij.  

Maar laten we "positief" zijn en met zijn allen noest blijven streven naar kwalitatieve, veilige zorg en naar voldoende gekwalificeerd personeel.  Wij moedigen onze politieke leiders aan onze gelederen te komen versterken en ons dagelijks leven op de werkvoer te komen ervaren. 

Laten we de moed erin houden, onze kracht is ook ons groeiend aantal dat de zwijgende massa verlaat en ingrijpende verandering vraagt.

Werknemers in de gezondheidszorg zijn van essentieel belang voor een kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg. Dus roepen we de regering onze meer fundamentele eisen tegemoet te komen. 


*Bron: FOD Gezondheid

Manifest voor de attractiviteit van de beoefenaars van de verpleegkunde in België « Zorgkundigen & Verpleegkundigen » Attractitiveitsplan van Union4U tegen 2030

Lees and Download


Beste leden verpleegkundigen en zorgkundigen, beste vrienden die ons op de een of
andere manier steunen en zo bijdragen aan het verspreiden van de eisen van Union4U in uw professionele omgeving, Zoals u allen inmiddels weet, uw, vakzek, uw Union4U, uw gemeenschappelijke belangen behartigen.

U draagt allen bij aan de mogelijkheid om de politiek verantwoordelijken uit te dagen en onze eisen kracht bij te zetten.

5 hoofdactielijnen
  1. Van de erkenning als zwaar beroep tot de aanpassing van de lonen en de verbetering van het welzijn op het werk;
  2. Naar meer professionele autonomie en de beslissingsbevoegdheid;
  3. Naar een structurele hervorming van de opleiding, specialisatie en beroepskwalificatie;
  4. De herziening van de IF-IC functieclassificatie, opheffing van discriminatie en de aanpassing van de salarisschalen;
  5. Maatschappelijke erkenning en daadwerkelijke vertegenwoordiging van het beroep in de besluitvorming.
Alle sectoren: ziekenhuizen, ROB, RVT, thuiszorg, onderwijs, psychiatrie, communautaire zorg en diensten

Graag spreken we samen met U af

Velen onder jullie hebben ons laten weten bij de demonstratie op 7 december meer dan ooit blijk te willen geven van hun Union4U-lidmaatschap.

Wij nemen hiervan akte en aanvaarden dan ook om onze herkenbaarheid toonbaar te maken.

Witte petten met het Union4U-logo zullen ter plaatse verkrijgbaar zijn voor 5 euro.

Wij herinneren eraan dat onze aanwezigheid op deze manifestatie bedoeld is ter ondersteuning van de twee eisen die wij met de andere vakbonden delen, namelijk betere arbeidsvoorwaarden en een echt aantrekkelijk beleid voor ons beroep.  Voor Union4U betekent dit de erkenning als zwaar beroep en verdere uitwerking van de classificaties Ific, naar ook gespecialiseerd opgeleide verpleegkundigen (en ruimer).

We hebben begrip voor diegenen die niet wensen deel te nemen omdat zij de strijd tegen de wet op de verplichte vaccinatie niet steunen.  Wij vinden het echter zonde om niet massaal aanwezig te zijn om onze eisen krachtiger onder de aandacht te brengen. Als je onze eisen grondiger wilt kennen, kan je ze altijd inlezen via onze website.

We hopen echt dat op veel aanwezigen en ook jouw aanwezigheid kunnen rekenen. Het is tijd om de straat op te gaan, om meer dan ooit te mobiliseren, om luid en duidelijk van ons te laten horen zodat onze politici de omvang van onze malaise inzien.

Lid zijn van Union4U is veel meer dan lid zijn, het is een verbintenis om samen actief werk te maken van betere werkomstandigheden.

Afspraak dus op 7 december om 10.15 uur voor de winkel "Au bon repos" op het Kapellenplein 10 in 1000 Brussel.

Omdat we samen sterker zijn.

Het Union4U-team
 

Wat is onze missie?

Het verdedigen van de beoefenaars van de verpleegkunde, in het bijzonder door de bescherming van hun sociale verworvenheden, het verbeteren van hun arbeidsomstandigheden, het vertegenwoordigen van alle werknemers op het niveau van alle besluitvormingsorganen en het bevorderen van de opleiding en de deskundigheid op het gebied van de verpleegkunde.

Union4U zet zich in voor het waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit van de zorg voor de bevolking.

Wat is onze visie?

Kwaliteitszorg ten dienste van de gemeenschap door gediplomeerde verpleegkundigen en verpleegassistenten, investeren in hun missie en het vinden van de voorwaarden van welzijn en veiligheid bij de uitoefening van hun verpleegkunde.

Om ons project uit te voeren, beroepen en vertrouwen we op onze vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en creativiteit.
Onze onafhankelijkheid, onze kracht en onze wil om ons te versterken in onze missies. Union4U heeft je nodig om te groeien en te ontwikkelen.
Union4U heeft u nodig zodat onze toekomst en die van onze patiënten samen beter wordt.

Hoe zijn we van plan om voor u te werken?

Wij waarderen de meningen van onze leden en steunen manieren om vooruit te komen in een cultuur van co-creatie van onze gemeenschappelijke toekomst voor goede werkomstandigheden in overeenstemming met de wetgeving en de evolutie daarvan.

We zullen nauw samenwerken met alle beroepsverenigingen. Zij spelen immers een belangrijke rol in het onderzoek, de kennis van het beroep en in het nauwe contact met hun leden en hun moeilijkheden.
Wij vinden het ook belangrijk om zij aan zij te werken met de bestaande sociale partners om de krachten te bundelen in dezelfde strijd: het welzijn van de werknemers en een efficiënt gezondheidssysteem voor onze burgers.

Te lang hebben we het gevoel gehad dat we werden vergeten door de verschillende overheidsinstellingen, ziekenhuisinstellingen en sociale partners...

Onze drie speerpunten voor een betere toekomst

Er is veel strijd nodig om onze werkomstandigheden te verbeteren en om onze patiënten het beste te kunnen bieden.

Zwaar beroep

De erkenning als zwaar beroep lijkt ons duidelijk.

De nationale pensioencommissie heeft op 12/09/2016 de criteria vastgesteld.

Ondanks verschillende politieke toezeggingen en beloften is er niets gebeurd.

We moeten het proces "omdraaien" en de pensioenbonus krijgen die de zorgverleners verschuldigd zijn.

Onze vertegenwoordiging

IFIC heeft in samenwerking met de sociale partners nieuwe functieclassificaties ontwikkeld

Elke functiebeschrijving is genomen volgens criteria die onregelmatige prestaties uitsluiten!

De IFIC-methodologie heeft geleid tot de afschaffing van de BBT/BBK-premies voor geregistreerde gespecialiseerde verpleegkundigen na 01/09/2018. Ook openbare ziekenhuizen zullen aan dezelfde logica worden onderworpen. Wij verwerpen deze devaluatie van titels en kwalificaties!

Onze representativiteit

Het beroep van verpleegkundige is vertegenwoordigd in verschillende organen binnen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Het gewicht van deze vertegenwoordiging moet worden verhoogd voor een grotere efficiëntie.

De adviezen aan de ministers van Volksgezondheid, die vandaag de dag een adviserend karakter hebben, zouden gebaat zijn bij een bindend karakter. Onze nieuwe verpleegkundigenvakbond sluit aan bij de medische vakbonden die specifiek de belangen van hun leden verdedigen.

Nooit meer zullen we worden vergeten, men zal niet alleen luisteren maar we zullen ook gehoord worden!

Vul het onderstaande formulier in voordat u een overboeking doet