Union4U, de Verpleegkundigen en Zorgverleners Unie heeft u nodig om voor ons te zorgen!


Meer infos over de manifestatie van 20 Juni hier ! 

Union4U dat zijn wij, dat ben jij…  

Doe mee aan uw toekomst.
Voor meer transparantie maakt Union4U verduidelijken wij graag onze werking en ons organigram.
Verklarende en volledige inhoud op onze BLOG
Als één (of meer) van deze "antennes" u aanspreken (met uitzondering van de Raad van Bestuur, het Bureau en het Secretariaat), nodigt Union4U u uit om u aan te sluiten en deel te nemen met de tijd die u beschikbaar hebt. Stuur dan een e-mail naar secretariat@union4u.be


Beste leden verpleegkundigen en zorgkundigen, beste vrienden die ons op de een of
andere manier steunen en zo bijdragen aan het verspreiden van de eisen van Union4U in uw professionele omgeving, Zoals u allen inmiddels weet, uw, vakzek, uw Union4U, uw gemeenschappelijke belangen behartigen.

U draagt allen bij aan de mogelijkheid om de politiek verantwoordelijken uit te dagen en onze eisen kracht bij te zetten.

5 hoofdactielijnen
  1. Van de erkenning als zwaar beroep tot de aanpassing van de lonen en de verbetering van het welzijn op het werk;
  2. Naar meer professionele autonomie en de beslissingsbevoegdheid;
  3. Naar een structurele hervorming van de opleiding, specialisatie en beroepskwalificatie;
  4. De herziening van de IF-IC functieclassificatie, opheffing van discriminatie en de aanpassing van de salarisschalen;
  5. Maatschappelijke erkenning en daadwerkelijke vertegenwoordiging van het beroep in de besluitvorming.
Alle sectoren: ziekenhuizen, ROB, RVT, thuiszorg, onderwijs, psychiatrie, communautaire zorg en diensten

Graag spreken we samen met U af


Lid zijn van Union4U is veel meer dan lid zijn, het is een verbintenis om samen actief werk te maken van betere werkomstandigheden.

Omdat we samen sterker zijn.

Het Union4U-team
 

Wat is onze missie?

Het verdedigen van de beoefenaars van de verpleegkunde, in het bijzonder door de bescherming van hun sociale verworvenheden, het verbeteren van hun arbeidsomstandigheden, het vertegenwoordigen van alle werknemers op het niveau van alle besluitvormingsorganen en het bevorderen van de opleiding en de deskundigheid op het gebied van de verpleegkunde.

Union4U zet zich in voor het waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit van de zorg voor de bevolking.

Wat is onze visie?

Kwaliteitszorg ten dienste van de gemeenschap door gediplomeerde verpleegkundigen en verpleegassistenten, investeren in hun missie en het vinden van de voorwaarden van welzijn en veiligheid bij de uitoefening van hun verpleegkunde.

Om ons project uit te voeren, beroepen en vertrouwen we op onze vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en creativiteit.
Onze onafhankelijkheid, onze kracht en onze wil om ons te versterken in onze missies. Union4U heeft je nodig om te groeien en te ontwikkelen.
Union4U heeft u nodig zodat onze toekomst en die van onze patiënten samen beter wordt.

Hoe zijn we van plan om voor u te werken?

Wij waarderen de meningen van onze leden en steunen manieren om vooruit te komen in een cultuur van co-creatie van onze gemeenschappelijke toekomst voor goede werkomstandigheden in overeenstemming met de wetgeving en de evolutie daarvan.

We zullen nauw samenwerken met alle beroepsverenigingen. Zij spelen immers een belangrijke rol in het onderzoek, de kennis van het beroep en in het nauwe contact met hun leden en hun moeilijkheden.
Wij vinden het ook belangrijk om zij aan zij te werken met de bestaande sociale partners om de krachten te bundelen in dezelfde strijd: het welzijn van de werknemers en een efficiënt gezondheidssysteem voor onze burgers.

Te lang hebben we het gevoel gehad dat we werden vergeten door de verschillende overheidsinstellingen, ziekenhuisinstellingen en sociale partners...

Manifest voor de attractiviteit van de beoefenaars van de verpleegkunde in België « Zorgkundigen & Verpleegkundigen » Attractitiveitsplan van Union4U tegen 2030

Lees and Download

Onze drie speerpunten voor een betere toekomst

Er is veel strijd nodig om onze werkomstandigheden te verbeteren en om onze patiënten het beste te kunnen bieden.

Zwaar beroep

De erkenning als zwaar beroep lijkt ons duidelijk.

De nationale pensioencommissie heeft op 12/09/2016 de criteria vastgesteld.

Ondanks verschillende politieke toezeggingen en beloften is er niets gebeurd.

We moeten het proces "omdraaien" en de pensioenbonus krijgen die de zorgverleners verschuldigd zijn.

Onze vertegenwoordiging

IFIC heeft in samenwerking met de sociale partners nieuwe functieclassificaties ontwikkeld

Elke functiebeschrijving is genomen volgens criteria die onregelmatige prestaties uitsluiten!

De IFIC-methodologie heeft geleid tot de afschaffing van de BBT/BBK-premies voor geregistreerde gespecialiseerde verpleegkundigen na 01/09/2018. Ook openbare ziekenhuizen zullen aan dezelfde logica worden onderworpen. Wij verwerpen deze devaluatie van titels en kwalificaties!

Onze representativiteit

Het beroep van verpleegkundige is vertegenwoordigd in verschillende organen binnen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Het gewicht van deze vertegenwoordiging moet worden verhoogd voor een grotere efficiëntie.

De adviezen aan de ministers van Volksgezondheid, die vandaag de dag een adviserend karakter hebben, zouden gebaat zijn bij een bindend karakter. Onze nieuwe verpleegkundigenvakbond sluit aan bij de medische vakbonden die specifiek de belangen van hun leden verdedigen.

Nooit meer zullen we worden vergeten, men zal niet alleen luisteren maar we zullen ook gehoord worden!

Vul het onderstaande formulier in voordat u een overboeking doet